Dr.Javanroodi Veterinary case report

به اشتراک گذاشتن مشاهدان بالینی بیماری های دامی

تشخيص شما چيست؟21

گاو 3 ماه آبستني كه از يك هفته پيش با شروع ترشحات چركي يك طرفي از چشم تظاهرات مرضي را نشان داده.

اقدامات درماني اوليه به مشاوره و توصيه داروخانه  دامپزشكي استفاده از پماد پستاني تترانبالون در چشم درگير بوده.

با گذشت يك هفته نتيجه اي درماني حاصل نشده و توده اي گوشتي در چشم ظاهر گرديده و دام دچار كاهش اشتها نيز شده.

امروز در معاينه باليني دماي بدن 39 بوده.

 مخاطات چشمي هر دو سمت پرخون بوده و توده اي گوشتي در روي پلك سوم مشهود است.

در سمع ناحيه ريه صداي رال هاي تنفسي مسموع مي باشد.

ضربانات قلبي عادي بوده و تغييري غير معمول درصدا، آهنگ، شدت  يا الگوي تپشهاي قلبي مسموع نيست.

لام خون عمومي به همراه فروتي از مخاط چشمي به آزمايشگاه ارسال گرديد.

اقدام درماني اوليه با تجويز وريدي سرم دكستروز به همراه اكسي 10% و فنيل بوتازون آغاز شد.

اشتهاي دام روز بعد به حد عادي بازگشته بود ولي ترشحات چشمي تغيير نكرده بود.


نتايج آزمايشگاهي :

Nut=51

Lym=33

Eos=3

Band=13

Hypochromia=+3

Trombosytosis=High

در نمونه فروتي مخاط چشمي حضور شديد عوامل موركسلا تاييد گرديد.

اقدامات درماني بر مبناي نشانه هاي باليني و نتايج آزمايشگاهي :

Trimetasol+AD3EC+gentamycin Ophtalmic Drop+betametazo Ophtalmic Drop  

در طي يك هفته ترشحات چركي چشم كم شده و ضايعه چشمي بهبود يافت .

تشخيص شما چيست؟

آيا درمان هاي پيشنهادي را مي پذيريد؟

آيا تظاهرات چشمي را مي توان به پماد پستاني مربوط دانست؟

عدم مشاهده نشانه هاي Pinkeye با وجود موركسلاي شديد را چگونه مي توان ارزيابي و تفسير مي تواد كرد؟

هر گونه سوال و نظر خود را مطرح فرماييد.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ساعت 7:59  توسط مسعود جوان رودی  | 

تشخيص شما چيست(20)؟


گاو 3 شكم زاييده غير آبستن. از دو روز پيش دچار بي اشتهايي و افت بارز شير شده. در معاينه باليني دماي بدن 39، داراي رال هاي تنفسي  و مخاطات نسبتاً كبود. تورمي نسبي در غدد لنفي پيش كتفي مشهود است . وداج متورم بوده با ايجاد انسداد و رهايش از سمت سر مجدداً پر مي شود.تورم زير فكي وجود دارد. اگرچه پنس گارو با صداي ناله همراه نيست ولي دام از خم شدن پرهيز دارد. صداي مالشي كه قابل سمع است بيشتر با رالهاي تنفسي هماهنگي دارد


اقدام درماني اوليه با خوراندن ماكنت و تجويز وريدي فنيل بوتازون و تزريق عضلاني اكسي  شروع شد.


نتايج آزمايشگاهي:

(Nut=%35(8190

(Lym=%50(11700

Band=%12

EOS=%3

+Hyphochromia=2

Theileria=Low

Fibrinogen=0.9

WBC=23400

Hb=6.3

RBC=7100000

Hct=20.3

MCV=28.5

MCH=8.8

MCHC=31.3


اقدامات درماني بر مبناي آزمايش شامل بوتالكس، اكسي ،كتوپروفن،   ب - كمپلكس 

  تا 3روز وضع دام خوب بوده ولي  مجدداً اشتها قطع گرديده و دما به 40 رسيده .

تورم وداجي ديده نمي شود ولي تورم زير فكي هنوزبدرجاتي وجود دارد و كاملاً مرتفع نشده.

رالهاي تنفسي چندان مسموع نبوده و مخاطات هنوز حالت كبودي نسبي را دارد.

اقدام به تجويز مجدد درمان هاي قبلي شددام صبح روز بعد تلف شده بود.
بر مبنای نتایج آزمایشگاهی چه تشخیصی را می توان ارائه نمود؟

چه آزمون های دیگری را برای رسیدن به تشخیص پیشنهاد می نمایید؟

درمانهای ارائه شده را تاچه حدی می پذیرید؟

درمانهای پیشنهادی شما در این چنین وضعیتی چیست؟

هر گونه سوال در خصوص تاریخچه یا نشانه های بالینی که مورد نظر شما است مطرح فرمایید؟

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ساعت 22:45  توسط مسعود جوان رودی  | 

تشخيص و درمان شما چيست؟ 19

در گوساله 4 ماهه اي كه از 3روز پيش به ادعاي دامدار تظاهرات ضايعات پوستي شبيه به قارچي داشته با مشاوره داروخانه  اقدامات درماني با مصرف سم پرمترين بصورت پودر موضعي آغاز گشته .

براي دانلود فيلم ويديويي روي تصوير فوق كليك فرماييد.

از ديروز گوساله بي اشتها و زمين گير  شده و نشانه هاي عصبي چون ليسيدن و جويدن مداوم  كه گاهي همراه با برگرداندن سر به سمت پهلواست ديده مي شود. مشاهده دام از نزديك و مشهود بودن ظايعات Ringworm كه تاييد آن آلوده شدن كودك خانواده  به فرم پوستي آلودگي قارچي است ، نادرستي مبناي تشخيص دامدار بر اساس انگل خارجي را مبرهن نمود. ولي مشكل بوجود آمده حاكي از يك اختلال عصبي با منشاء سمي است كه با مصرف Premethrine  بصورت پودري ( در دفع سوسك و حشرات خانگي بكار مي رود ) ايجاد شده.

آيا اين تشخيص بر مبناي مسموميت را قبول داريد؟  در اين صورت چه درماني را پيشنهاد مي نماييد؟

اگر تشخيص شما اين نيست چه آزمونهايي را براي رسيدن به تشخيص صحيح پيشنهاد مي نماييد؟

هر گونه سوال در اين خصوص را مطرح فرماييد؟    

  
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ساعت 9:28  توسط مسعود جوان رودی  | 

تبريك روز دامپزشك

کسی که برای التیام درد انسان ها می کوشد مهربان است


و کسی که برای درد حیوانات دل می سوزاند مهربان ترین انسانهاست…


 چهارده مهر روز ملی دامپزشکی بر فعالان این عرصه مبارک باد

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 22:46  توسط مسعود جوان رودی  | 

Chronic fibrinopurulent abscessing pneumonia


ترجمه مقاله اینترنتی

التهاب مزمن ریوی آبسه ای

با تظاهرچرکی فیبرینی

گاو فریزین دچار لاغری مفرط و کم آبی در کشتارگاه. در حفره صدری چسبندگی پرده های جنب مشهود بوده و در

برش بافت پارانشیمی ریه نمای کبدی دیده می شود و همراه با آن ضایعات چرکی با فیبروز جداری و جنبی

مشاهده می شوند. کبد نواحی متعدد بخوبی متمایز گشته با تغییر رنگ به زردی در یکی از لب های ریوی را نشان

می دهد.   

 

به لحاظ آسیب شناسی بافتی ضایعات موجود در حفره صدری  بعنوان پنومونی آبسه ای چرکی فیبرینی مزمن با منشاء باکتریایی  

که همراه با درگیری غیر فعال پرده های جنبی  هستند مورد ارزیابی قرار می گیرند.اگر چه کشت میکروبی سبب شناسی اصلی

را معین ننموده ،ولی از نظر ما التهاب ریوی پرده جنبی مسری گاوی (contagious bovine pleuropneumonia) ناشی از

مایکوپلاسما میکوئیدز منتفی است ، زیرا که بطور معمول این بیماری با نواحی جدا شده ، ضایعات بسیار شدید و گسترده ، غالباً

در لب های خلفی ریه و نوعاً با مشخصه آبسه معین می شود . ا ین ضایعات ممکن است سازگار با عفونت مزمن مایکوپلاسما

بویس و حتی پنومونی استنشاقی باشد (به دلیل مشخصه  گانگاریایی نکروز های در حال تکوینی که دیده می شود).  

 

ضایعات کبدی شامل لیپیدوز های کبدی چند کانونی بدون رابطه ای آسیبی یا ارتباطی ظاهری با ضایعات حفره

صدری هستند. ریز نکروز های بافت کبدی در تشخیص تفریقی منظور گردیده.
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم مهر ۱۳۹۲ساعت 21:30  توسط مسعود جوان رودی  | 

خاطراتي از يك معاينه و تشخيص .

تازه وارد دامداري شده بودم كه تقلاي تنفسي  يكي از گاو ها توجه مرا به خود جلب كرد. ديگر لازم  به معرفي دام بيمار نبود خود ش با زبان بي زباني  از آنچه كه اين  آدم ها بر سرش آورده بودند گله مند و شاكي بود. مرا كه ديد گويي  دشمن ديرينه را ديده باشد شروع به خروش و برآمدن نمود مطمئن شدم كه اخيراً مايه كوبي نيز شده. دامدار شروع  به بيان نظرات و تشخيص هاي خود نمود حال چه مي گفت برايم در آن لحظه مهم نبود بلكه بيشتر حالت بي قراري دام مرا متعجب نموده بود ، كاملاً قبراق ولي دچار ديسپنه شديد. چشمهايش از هوشياري عادي و معمول او خبر مي داد ولي تلالوي از رنگ كبود نه چندان زياد نظر من را جلب مي كرد. در مخاطات نشانه اي از يك پرخوني و التهاب  كه در اكثر موارد پنوموني  با علت عفوني مي توان ديد وجود نداشت ولي كبودي نسبي قابل توجه بود. دماي بدن 38.5 و در بازرسي وضعيت غدد تورمي ملموس نبود. بازرسي محوطه دهاني نيز نشانه اي بارز از يك تغيير مرضي را بدست نداد ولي  آنچه قابل توجه بود بوي گنديدگي مانندي كه مابين بوي استون و تعفني اسيد مانند بود جلب توجه مي نمود. حركات شكمبه عادي و در ضربانات قلبي  هيچگونه تندي يا تغيير آهنگي مسموع نبود . بارز ترين نشانه باليني در سمع ناحيه ريوي با شنود صداي رالهاي خشك  و سرعت نسبتاً بالاي  تنفسي  جلب نظر مي نمود . وضعيت تنفس و تقلاي  سينه اي شكمي دام  اگر چه به  بروز يك التهاب شبيه بود  ولي به لحاظ باليني هيچ نشانه اي از بروز يك التهاب  حاد  ديده نمي شد ، شايد بشود گفت كه حساسيت مناسب ترين عبارتي است كه مي شد به آن نسبت داد. در جيره دام  كه مشترك براي همه گله (5 راس) بود مورد مشكوك  و نامناسبي حداقل به لحاظ  عيني ديده نمي شد. تقريباً مبهوت در عالم تشخيص بودم كه با سرنخي از طرف دامدار  رشته تمامي حدسيات و گمانهاي من وا رفت . (آقاي دكتر باور كن من خيلي هم به اين گاومي رسم حتي آب معدني را كه از آب گرم آورده بودم براي  بهبودي به او خوراندم ولي فايده اي نداشت ) . تازه متوجه جريان شدم . روستاي آب گرم داراي چشمه هاي معدني غني از تركيبات گوگردي است كه بيشتر مردم براي معالجه بيمار هاي پوستي به آن مي روند و از آب هاي شفا بخش آن بهره مي برند. بوي تخم مرغ گنديده آن كه حاكي از غلظت بالاي گاز سولفيد هيدروژن است نيز از مشخص ترين نشانه هاي آن است.  بخشي از آب معدني مانده را كه بوي كردم متوجه مشكل اصلي شدم  آري دام دچار مسمويت با سولفيد هيدروژني كه بنابر گزارش هاي مراجع  معتبر  سبب ادم ريوي  مي گردد ، شده بود . حال گذشته  از نشانه ها و درمانهايي كه مي توان ارئه نمود آنچه برايم درس خوبي داد اين بود كه در معاينه باليني هر چقدر كه دامپزشك ماهر و با تجربه اي  هم كه باشي بدون توجه به تاريخچه دقيق و  بيوگرافي از زبان دامدار نمي تواني سر از اين كلاف سر درگم در آوري . 

براي مشاهده مقاله مربوطه روي نشانه PDF كليك نماييد

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲ساعت 8:45  توسط مسعود جوان رودی  | 

موردي از يك ازدياد حساسيت.18

يكي از مواردي كه ما امروزه در دمداري هاي سنتي با آن موجه هستيم ، ازدياد حساسيت هايي است كه ناشي از مصرف جيره كپك زده ، و بويژه نان كپك زده است . اگرچه شايد گزارش چنين موردي را همكارن چندان قابل توجه ارزيابي نكنند ولي جمع بودن بيشتر نشانه هاي باليني و تاييد نهايي با پاسخ درماني سريع  من را واداشت تا اين مورد نمادين را خدمت دوستان ارائه نمايم .


گاو 2 ماه پيش زايمان كرده اي كه از امروز صبح با بروز تورم در ناحيه سر دچار بي اشتهايي و قطع كامل شير است. درمعاينه باليني صداي را لهاي تنفسي چندان واضح و مشخص نيست ، دماي بدن 39، و تورم در سر خصوصاً دور چشم ها آشكار است. گاو دچار اسهال شده و پاپول هاي جلدي به روشني مشهود مي باشد .


نظرشما در مورد اين تشخيص و درمان چيست؟

آيا با مواردي اينچنيني برخورد داشته ايد؟

داروهاي بكار رفته را تا چه حدي قبول داريد و پيشنهاد شما چيست؟

هر گونه انتقاد يا پيشنهاد شما را با نهايت تشكر و احترام مي پذيريم.

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ساعت 23:30  توسط مسعود جوان رودی  | 

بيماري مخاطي/ اسهال ويروسي گاو(BVD/MD)

برگرداني از يك مقاله اينترنتي كه توسط همكار گرامي آقاي دكتر وطن دوست برايم ارسال شده بود را جهت استفاده همكاران و دوستان تقديم مي نمايم.


Bovine Viral Diarrhoea (BVD) is a pestivirus infection of cattle. It causes a variety of clinical outcomes that range from the inapparent (sub-clinical) to the more severe including abortion, infertility, an immuno-suppression that underlies calf respiratory and enteric diseases, and most dramatically, the fatal mucosal disease.

اسهال ویروسی گاو (BVD) یک عفونت پستی ویروسی( pestivirus)   درگاو است. این ویروس موجب بروز انواع تظاهرات  بالینی می شود که ازشکل پنهان (تحت بالینی) تا شکل شدید  گسترده بوده  و شامل موار زیر می باشد: سقط جنین، ناباروری، سرکوب سیستم ایمنی  که اساس پیدایش بیماری های  تنفسی و روده ای در گوساله است و به طور چشمگیری، بیماری کشنده  مخاطی .

The disease is maintained by a small population of animals that become persistently infected (PI) with the virus. These PI animals are the major reservoir of BVDV and arise after becoming infected whilst in the uterus during early pregnancy.  Such infections remain throughout the pregnancy and, after birth, for the lifetime of the animal. Interestingly, although infection of the foetus results in a persistent infection, the mother is only transiently infected and becomes immune to the virus within 2-3 weeks. PI calves often die prematurely with respiratory or enteric disease but may also live a relatively normal life for several years; all the time, shedding large amounts of virus and acting as a reservoir of infection for in-contact cattle.

این بیماری توسط  جمعیت کوچکی از حیوانات که تبدیل به دامی با  آلودگی پایدارویروسی(persistently infected (PI)) شده اند   در جمعیت دامی نگهداری می شود  . این حیوانات PI مخزن بزرگی ازویروس بیماری مخاطی (BVDV)  بوده و حاصل دریافت  آلودگی در رحم طی اوایل حاملگی هستند. چنین عفونتهایی  در طول بارداری و پس از تولد برای کل دوره حیات حیوان ماندگار می باشند. جالب توجه است که اگر چه آلودگی جنین منجر به یک عفونت پایدار می شود ، مادر تنها بطور گذرا آلوده شده  و طی 2 تا 3 هفته در برابر ویروس ایمن می گردد. گوساله های PI اغلب پیش از بلوغ با بیماری تنفسی یا روده ای تلف می شوند ،اما  ممکن است برای چند سالی نیز یک زندگی نسبتا طبیعی داشته باشند، در تمامی این مدت ، مقادیر زیادی از ویروس  را منتشر نموده و بعنوان یک مخزن عفونت برای گاوهای  درمعرض تماس عمل می کنند.   

Thus, PIs are the main and most significant source of infection of BVD virus. Removing PIs from the population removes the source of infection and reduces the disease reproduction rate to the point that the virus cannot survive and the disease is controlled. There are other methods of virus maintenance and transmission, but they are considered of lesser significance in maintaining the disease.

بنابراین، گوساله های PI ​​اصلی ترین  و مهم ترین منبع عفونت ویروس BVD هستند. حذف گوساله های PI  از جمعیت دامی منبع عفونت را حذف و نرخ تولید بیماری راتا نقطه ای کاهش می دهد که این ویروس دوام نیاورده  و این بیماری کنترل می شود. روش های دیگر برای نگهداری و انتقال ویروس  وجود دارد، اما اهمیت  آنها در حفظ این بیماری قابل توجه نیست.

The photo on the left shows two calves of the same age, but the one on the left is a PI.

عکس ذيل نشان دهنده  دو گوساله همان سن بوده ، اما گوساله سمت چپی PI است.

The virus survives poorly in the environment, and has no significant survival in other species e.g. other livestock or wild animals. With this epidemiology understood, it is now possible and practical to control and eradicate BVD from cattle populations.

ویروس بطور ضعیفی در محیط زنده می ماند  و توانایی زیستی  قابل توجهی  دردیگر گونه های حیوانی به عنوان مثال دامی دیگر و یا حیوانات وحشی ندارد. با استفاده از این درک همه گیر شناسی ، کنترل و ریشه کنی بیماری BVD از جمعیت گاوی  ممکن و عملی  است .

Good diagnostic tests exist to detect both the PI animals and also the antibody status of the herd (i.e. to indicate whether BVD virus is present and circulating within a group of cattle). Good vaccines exist to protect breeding cattle and prevent the creation and birth of PIs. This disease is now eminently controllable.

به منظور تشخیص حیوانات PI و همچنین وضعیت پادتنی گله (به عنوان مثال برای نشان دادن اینکه آیا ویروس BVD مجود می باشد و در حال گردش در گروه گاوی است) تست های تشخیصی خوبی وجود دارند. واکسن های خوبی برای حفاظت گاوهای مولد وجود داشته وازایجاد و تولد گوساله های PI جلوگیری می کنند. این بیماری در حال حاضر بطور چشمگیری قابل  کنترل می باشد.

This endemic viral disease of cattle is common in the UK and causes significant losses. Herds with BVD suffer infertility and reproductive disorders. Their health is poor, with problems such as pneumonia and scour. The disease may be insidious and protracted; you get used to living with the problem in the herd, to the point where you don’t realise how badly it affects you - until it is gone.

این بیماری ویروسی بومی شده گاو عموماً دربریتانیا وجود داشته و موجب تلفات قابل توجهی می گردد. گله های مبتلا به این بیماری از ناباروری و اختلالات تولید مثلی رنج می برند. میزان سلامتی آنها با  داشتن مشکلاتی چون پنومونی  و اسهال ضعیف است. بیماری ممکن است نا آشکار و آهسته گستر بوده و بدرازا بکشد ؛ شما در گله  به زندگی با این مشکل عادت خواهید گرد تا جایی که تاثیر ناخوشایند آن را در نمی یابید مگر اینکه مشکل رفع گردد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۲ساعت 19:18  توسط مسعود جوان رودی  | 

تشخيص شما چيست؟17

تليسه يك شكم زاييده غيره آبستن از ديروز نسبتاً بي اشتها شده و از امروز صبح دچار لنگشي نسبي در پاي خلفي سمت چپ است. اشتها به ظاهر عادي است ولي ميزان شير كم شده . در معاينه عمومي ريه ها صداي رال هاي تنفسي بدرجاتي قابل شنود بوده، مخاطات نسبتاً كبود . تنها غده پيش راني سمت چپ متورم است. در ملامسه ناحيه كپل وجود حالت كريپيتان وصداي خش خش محسوس بوده و عمدتاً شكايت دامدار از اين وضعيت است. دماي بدن 38.5 . در تاريخچه بيماري تنها مايه كوبي بر عليه تب برفكي وجود داشته و دام فوق سال پيش به تب سه روزه مبتلا بوده و همچنين دامدار 2 روز پيش به منظور ايجاد فهلي اقدام به تزريق پروستاگلاندين نموده .

نتايج آزمايشگاهي:

Lym=58 ؛Nut=36 ؛Eos=2 ؛ Band=1؛Mon=3


حضور باسيل هاي گرم مثبت در نمونه پونكسيون شده از ناحيه كريپيتان

اقدامات درماني اوليه مبنتي بر مقابله با ميوزيت كلستريديايي بوده كه با تزريق پنيسيلين هر 12 ساعت يكبار در موضع درگير + دگزامتازون + سرم دكستروز آغاز شده .  تاروز بعد نشانه لنگش كمتر بوده و اشتها به ادعاي دامدار عادي شده .

- تشخيص شما چيست؟

- براي تاييد بيماري چه آزمون هاي ديگري را توصيه مي نماييد؟

- توصيه شما براي گله چيست؟


+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 12:48  توسط مسعود جوان رودی  | 

نظر شما در مورد اين تشخيص و درمان چيست؟16


گاو نر 20 ماهه از ديروز دچار بي اشتايي نسبي، عدم تمايل به حركت ، تظاهرات درد  در اندام حركتي خلفي بوده كه با بلند كردن مكرر پاهاي خلفي آن را نشان مي دهد . درمعاينه باليني نشانهاي تنفسي خاصي مسموع نيست. غدد لنفي نسبتاً متورم مي نمايد و دماي بدن 40 درجه سانتي گراد. بيضه ها متورم ، گرم و در ملامسه درد ناك بوده ، در قاعده بيضه ندول هايي شبيه به محل گزش را مي تواند ديد .

پس از اخذ خون عمومي نمونه  خون ADTA به  آزمايشگاه ارسال شد. با توجه به وجود تب و تورم دردناك بيضه ها اقدام به تزريق داخل سرمي اكسي تتراسايگلين در سرم دكستروز گرديد و از فنيل بوتازون نيز استفاده شد.نتايج آزمايشگاهي:

Nut=38

Lym=50

Mon=8

Eos=4

Hypochromia=+2

Theileriosis=+2

Babesia=+1

Fibrinogen=0.8

WBC=18400

Hb=6.4

RBC=7300000

Hct=23.2

MCV=31.7

MCH=8.7

MCHC=27.5

PCV=23.1


نظر به تاييد انگل خوني اقادمات درماني با تزريق بوتالكس+ديمينازين+ اكسي تتراسيكلين+كتوپروفن آغاز كه طي سه روز دام به وضعيت عادي بازگشت.


- به نظر شما آيا عوامل تك ياخته خوني مي توانند اين بيماري را ايجاد نمايند؟

- آيا عوامل ديگري نيز مي توانند در بروز اين بيماري دخيل باشند؟

- براي تاييد دخيل بود عوامل ديگر چه آزمايشي را پيشنهاد مي نماييد؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۲ساعت 18:57  توسط مسعود جوان رودی  | 

مطالب قدیمی‌تر